• Sveicināti Izdevniecības RaKa mājas lapā!

Piedāvājam grāmatu piegādi ar OMNIVA pakomātiem (tikai fiziskām personām). info pasūtīšanas kārtībai: pirkums@raka.lv

Saki ABC! Darba burtnīca

68 lpp + 36 lpp pielikums radošajam darbam ISBN 978-9984-46-457-2 Darba burtnīca un tās pielikums papildina mācību grāmatu. Darba burtnīcā ir materiāli, kurus var izkrāsot, izmantot rakstīšanas vingrinājumiem. Pielikumā ir sagataves, kuras var radošā veidā aizpildīt ar dažādiem materiāliem, tā apgūstot burtu un dažādu parādību formu. Mācību komplekts (mācību grāmata ar uzdevumiem un attēlu komplektu spēlei, darba burtnīca ar pielikumu radošajam darbam) domāta burtu apguvei. To var izmantot pirmsskolā un sākumskolā. Pirmsskolā šis komplekts palīdz apgūt prasmes, kas noteiktas MK noteikumos Nr. 716. (21.11.18.) vairākās jomās. Valodu mācību jomā tās ir atšķirt un nosaukt skaņas, apzīmēt skaņu ar atbilstošu burtu, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā- īstenot ideju daudzveidīgā darbībā. Pamatskolā komplektu var izmantot valodu mācību, kultūras izpratnes un

Lasīt vairāk
image01

Saki ABC!

63 lpp + spēļu pielikums 28 lpp ISBN 978-9984-46-455-8 Mācību komplekts (mācību grāmata ar uzdevumiem un attēlu komplektu spēlei, darba burtnīca ar pielikumu radošajam darbam) domāta burtu apguvei. To var izmantot pirmsskolā un sākumskolā. Mācību grāmatā ietvertie attēli un uzdevumi mudina atpazīt parādības, kuru nosaukumā ir attiecīgais burts, un burtu formu, kā arī skaitīt lietas dabā. Izmantojot spēļu pielikumu, iespējams nostiprināt apgūto. Pirmsskolā šis komplekts palīdz apgūt prasmes, kas noteiktas MK noteikumos Nr. 716. (21.11.18.) vairākās jomās. Valodu mācību jomā tās ir atšķirt un nosaukt skaņas, apzīmēt skaņu ar atbilstošu burtu, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā- klausīties un iztēloties, radīt un īstenot ideju daudzveidīgā darbībā, matemātikas mācību jomā- izteikt pieņēmumu par skaitu attēlos un priekšmetu kopās, skaitot to pārbaudīt, caurviju prasmē kritiskā domāšana un problēmu risināšana- lietot sadzīves darbību algoritmus, pašvadītas mācīšanās jomā- izvirzīt savas darbības mērķi, plānot darbību, sadarbības jomā- uzklausīt citus un izteikt savu viedokli. Komplektu var izmantot speciālājā izglītībā, valodas un matemātikas, un analogu caurviju prasmju apguvei. Grāmatu var lietot arī vecāki, kuri vēlas iemācīt bērniem burtus un uzlabot skaitīšana prasmes.

Lasīt vairāk
image01

Logopēdiskās pasakas

Logopēdiskās pasakas 52 lpp ISBN 978-9984-46-453-4 Krājumā apkopotas pasakas, kuras bērnu runas prasmes uzlabošanā un runas kļūdu novēršanā var izmantot logopēdi, pirmsskolas un sākumskolas skolotāji, kā arī vecāki. Pasakās ietverts bērniem interesants vēstījums, kuru laiku pa laikam papildina kāds vingrinājums. Vingrinājuma izpilde kalpo kā atslēga, lai pasaku varētu turpināt. Pasakas ir apkopotas pa gadalaikiem un tās apcer attiecīgajam laika posmam raksturīgas norises. Grāmatā atrodamas arī izzinošas ilustrācijas, par kurām bērni var uzdot jautājumus un kopā ar pedagogu vai vecākiem tuvāk iepazīt kā notikumus dabā, tā sabiedrībā, attīstīt novērošanas prasmes un fantāziju. Grāmatu jau izmantojuši un augstu novērtējuši praktizējoši logopēdi un pedagogi.

Lasīt vairāk
image01

Rotaļu prieks

68 lpp ISBN 978-9984-46-452-7 Autores piedāvā bagātīgu muzikālo rotaļu kopu pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Rotaļas palīdz attīstīt gan sociālās prasmes, gan prasmes novērot apkārtni, izteikties ar kustībām, ritmiskām darbībām un muzicējot. Krājums sakārtots, atspoguļojot bērna ciemošanos pie draugiem. Tas sākas ar sasveicināšanās rotaļu, turpinās ar iepazīšanos, apkārtnes pētījumiem, ikdienas situāciju apceri. Lasītāji jau iepazinuši vairākas grāmatas, kas tapušas autoru sadarbībā. Laila Ābola ir mūzikas skolotāja ar bagātu pieredzi, Leontīne Apšeniece- dzejniece, dziesmu tekstu un muzikālo izrāžu autore. Grāmata noderēs pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem gan mūzikas nodarbībās, gan jebkurā citā mācību jomā, lai bagātinātu nodarbību norisi, rosinātu bērnu fantāziju, interesi un attīstītu motoriskās prasmes. To svētkos un rotaļu brīžos var izmantot arī ģimenes.

Lasīt vairāk
image01

Kustīgās dziesmas

64 lpp ISBN 978-9984-46-456-5 Grāmatā apkopoti autores veidotie muzikālie vingrinājumi-dziesmas, kas izstrādāti, balstoties uz šveicieša Emīla Žaka-Dalkroza (1865- 1950) radītajiem ritmikas paņēmieniem. Tie dod iespējas skolēniem apgūt notis un metroritmu, attīsta koordināciju un improvizācijas prasmes. Krājumā atrodamas dziesmas stundas sākumam, rotaļdziesmas, vingrinājumi mūzikas teorijas apguvei un ar kustībām papildināti skaņdarbi, kuri balstās uz autores izstrādātajām nošu pozām. To visu papildina metodiskie ieteikumi. Pirmsskolā vingrinājumi noder, lai, pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 716 prasībām, apgūtu tādus pratību pamatus kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā kā dziedāšanu ar mūzikas pavadījumu un bez tā, muzicēšanu, dejošanu, improvizāciju ar kustībām vai skaņu rīkiem. Pamatskolā, ievērojot MK noteikumu Nr. 747 ceturtā pielikuma prasības, ar tiem kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā var apgūt mūzikas izteiksmes līdzekļus, ideju un emociju izpausmes mūzikā. Autore ir pedagoģijas doktore un mākslu (mūzikas) maģistre, kuras veikums augsti novērtēts gan Latvijā, gan pasaulē. Viņas darbavietas ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola un Rīgas Baleta skola.

Lasīt vairāk
image01

Latvijas un pasaules vēsture 9. klasei

236 lpp ISBN 978-9984- 46-450-3 Grāmata veidota, balstoties uz MK noteikumos Nr.747 par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem (27.11.2018) noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem caurviju prasmēs (minēto noteikumu 1. pielikums), kā arī sasniedzamajiem rezultātiem sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā (minēto noteikumu 3. pielikums) un projektā „Skola 2030” izstrādātā mācību priekšmeta programmas parauga „Latvijas un pasaules vēsture 7.-9. klasei” tematisko plānojumu. Atbilstīgi programmas parauga plānojumam 9. klasē ietverti temati „Pārmaiņas Pirmā pasaules kara iespaidā”, „No demokrātijas uz totalitārismu”, „ Sašķeltā pasaule”, „Vēsture un mūsdienu pasaules izaicinājumi”. Grāmatu papildina metodisks pielikums skolotājam ar precizētu mācību programmu. 9. klases kursā skolēni ir aicināti tuvāk iepazīt mūsdienu pasauli un tās attīstības likumsakarības. Liela uzmanība pievērsta gan Latvijas un Rietumu pasaules problemātikai, gan citiem pasaules reģioniem.

Lasīt vairāk
image01

Sociālās zinības un vēsture 6. klasei. Darba burtnīca

35 lpp ISBN 978-9984-46-454-1 Darba burtnīca papildina V. Purēna mācību grāmatu “Sociālās zinības un vēsture 6. klasei”. Tajā atrodami uzdevumi, kas rosina skolēnus apkopot apgūto informāciju, un materiāli radošam darbam. Komplekts veidots, balstoties uz MK noteikumos Nr.747 par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem (27.11.2018.) izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem caurviju prasmēs (minēto noteikumu 1. pielikums), kā arī sasniedzamajiem rezultātiem sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā (minēto noteikumu 3. pielikums). Atbilstīgi projektā „Skola 2030” izstrādātajam mācību priekšmeta programmas paraugam „Sociālās zinības 1.-9. klasei” 6. klasē ietverti temati „Kā veidojās Latvijas valsts?”, „Kā tiesības ir saistītas ar pienākumiem?”, „Kā plānot budžetu?”, „Kā raksturot uzņēmējdarbību?”, „Kā Latvija sadarbojas ar kaimiņvalstīm?”.

Lasīt vairāk
image01

Sociālās zinības un vēsture 6. klasei

104 lpp ISBN 978-9984- 46-451-0 Grāmata veidota, balstoties uz MK noteikumos Nr.747 par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem (27.11.2018.) izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem caurviju prasmēs (minēto noteikumu 1. pielikums), kā arī sasniedzamajiem rezultātiem sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā (minēto noteikumu 3. pielikums). Atbilstīgi projektā „Skola 2030” izstrādātajam mācību priekšmeta programmas paraugam „Sociālās zinības 1.-9. klasei” 6. klasē ietverti temati „Kā veidojās Latvijas valsts”, „Kā tiesības ir saistītas ar pienākumiem?”, „Kā plānot budžetu?”, „Kā raksturot uzņēmējdarbību?”, „Kā Latvija sadarbojas ar kaimiņvalstīm?”. Grāmatu papildina metodisks pielikums skolotājam ar mācību priekšmeta programmu 6. klasei. Grāmatu papildina arī darba burtnīca. Iepazīstot 6 . klases tematiku, skolēni uzzinās, kas ir valsts, kā demokrātiskā ceļā tapa Latvijas valsts un kā tika atjaunota tās neatkarība, gūs pirmo ieskatu tiesību jautājumos, iepazīs finanšu uzkrājumu raksturu un biznesa ideju nozīmi, kā arī starptautisko politiku.

Lasīt vairāk
image01

Bērnības ainiņas

83 lpp. ISMN 979-0-9005098-2-6 Krājumā apkopotas 40 dziesmas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem ar bērniem tuvu tematiku, kā piemēram, par pārsteigumu māmiņai, solījumiem, kāpēc vajadzīgs draugs, sniegavīru celšanu, rudeni, pavasari un dažādām rotaļām, kas ir svarīgas bērna attīstībai. Dziesmas ir melodiskas, rotaļīgas. Autore krājumu ir papildinājusi ar jautājumiem un uzdevumiem lai pārrunātu dziesmu tekstu tēmas, kā arī piedāvā kustības, lai jautrāka dziedāšana. Krājumu var izmantot pirmsskolas un sākumskolas skolotāji. Tas noderēs arī bērnu ansambļiem un muzicējošām ģimenēm.

Lasīt vairāk
image01

Aktuāli

Saki ABC! ...
Cena: € 10.00
Saki ABC!
Cena: € 12.99
Logopēdisk...
Cena: € 9.50
Rotaļu pri...
Cena: € 8.00
Kustīgās d...
Cena: € 8.00
Latvijas u...
Cena: € 19,90
Sociālās z...
Cena: € 6,60
Sociālās z...
Cena: € 12,00
Bērnības a...
Cena: € 9.00