• Sveicināti Izdevniecības RaKa mājas lapā!

Piedāvājam grāmatu piegādi ar OMNIVA pakomātiem (tikai fiziskām personām). info pasūtīšanas kārtībai: pirkums@raka.lv

Es dzīvoju R(L)īgā. 2. grāmata

142 lpp ISBN 978-9984-46-476-3 Autore piedāvā nākamo vingrinājumu kopu, kas veltīta skaņas „R” izrunai. Problēmas ar šo skaņu ir vienas no visvairāk izplatītajām. Otrā grāmata veltīta tām skaņu kombinācijām, kurās bērni visbiežāk pieļauj kļūdas. Tās ir „TR”, „DR”, „KR”, „GR”, „BR, un „PR”. Grāmatas ievadā autore atgādina galveno skaņu izrunas traucējumu cēloņus un to novēršanas iespējas. Tālāk seko dažādi vizualizēti un grafiski vingrinājumi, kas palīdz bērniem vingrināt skaņu izrunu un nostiprināt apgūtās prasmes. Grāmatas autore ir logopēde ar bagātu praktisko pieredzi un vairāku vingrinājumu krājumu autore. Lasītāji jau pazīst viņas grāmatas „PBD- mūs var atšķirt!”, „Kur pazūd garumzīmes?”, „Lasu un izprotu!”. Tās jau guvušas lielu lasītāju atzinību. Grāmatu var izmantot logopēdi, pirmsskolas un sākumskolas skolotāji, kā arī vecāki, kuru bērniem ir minētā problēma.

Lasīt vairāk
image01

Latvijas un pasaules vēsture 9. klasei. Darba burtnīca

ISBN 978-9984-46-475-6 75 lpp Darba burtnīca papildina V. Purēna mācību grāmatu „Latvijas un pasaules vēsture 9.klasei”. Komplekts veidots, balstoties uz MK noteikumos Nr.747 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”(27.11.2018) noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem caurviju prasmēs (minēto noteikumu 1.pielikums) un sasniedzamajiem rezultātiem sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā (minēto noteikumu 3. pielikums). Burtnīcā apkopoti dažādu izziņas līmeņu uzdevumi, kas palīdz skolēniem sistematizēt zināšanas un radoši tās izmantot, kā arī sagataves atgādnēm, kurās skolēni var apkopot būtiskākos faktus. Saskaņā ar projekta „Skola 2030” veidoto programmas paraugu 9. klases kursā ietverti temati „Pārmaiņas Pirmā pasaules kara iespaidā”, „No demokrātijas uz totalitārismu”, „Sašķeltā pasaule”, „Vēsture un mūsdienu pasaules izaicinājumi”.

Lasīt vairāk
image01

Bērns runāt mācās ģimenē. Ceturtais papildināts izdevums

Anastasija Irbe, Sarma Lindenberga, Zane Tumševica, Iveta Odziņa 288 lpp ISBN 978-9984-46-472-5 Grāmata jau kļuvusi par populārāko izdevumu latviešu valodā, kas iepazīstina vecākus ar bērna attīstību no piedzimšanas līdz septiņu gadu vecumam, īpaši akcentējot runas prasmju veidošanos. Tieši runa ir pamatā domāšanas un mācīšanās prasmēm, kas lielā mērā nosaka cilvēka iespējas gūt panākumus ikvienā profesijā. Grāmata ieguvusi arī Latvijas Logopēdu asociācijas gada balvu. Grāmatas autores ir praktizējošas speciālistes bērnu neiroloģijā, psiholoģijā, logopēdijā, dietoloģijā un pedagoģijā. Lasītāji var uzzināt, kā soli pa solim attīstās bērns un viņa runa, iegūt praktiskus padomus, kas ir aktuāli katrā vecuma posmā. Grāmatu papildina pielikumi ar rotaļām, darbā izmantojamiem attēliem, izskaidrojošām anatomiskām shēmām. Papildinātajā izdevumā ievietotas nodaļas par ēšanas un ēdināšanas nozīmi bērna runas attīstībā, par runas ritmu un plūdumu, stostīšanās risku bērniem pirmsskolas vecumā un papildinājumi par autisma risku pārvarēšanu bērniem vecumā līdz 3 gadiem. Grāmata paredzēta vecākiem, logopēdiem, pedagogiem un mediķiem.

Lasīt vairāk
image01

Latvijas un pasaules vēsture 8. klasei. Darba burtnīca

60 lpp ISBN 978-9984-46-474-9 Darba burtnīca papildina V. Purēna mācību grāmatu „Latvijas un pasaules vēsture 8.klasei”. Komplekts veidots, balstoties uz MK noteikumos Nr.747 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”(27.11.2018) noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem caurviju prasmēs (minēto noteikumu 1.pielikums) un sasniedzamajiem rezultātiem sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā (minēto noteikumu 3. pielikums). Burtnīcā apkopoti dažādu izziņas līmeņu uzdevumi, kas palīdz skolēniem sistematizēt zināšanas un radoši tās izmantot. Saskaņā ar projekta „Skola 2030” veidoto programmas paraugu 8. klases kursā ietverti temati „Atklājumu un baznīcas reformu laikmets”, „Absolūtisms”, „Hercogistu un lielvalstu varas laiks Latvijas teritorijā”, „Revolūcijas un modernizācijas” un „Latviešu nācijas veidošanās”.

Lasīt vairāk
image01

Pārbaudes darbi sociālajās zinībās un vēsturē 4.- 6. klasei.

Gunita Romanovska Pārbaudes darbi sociālajās zinībās un vēsturē 81 lpp Cena EUR ISBN 978-9984-46-473-2 Grāmatā apkopoti pārbaudes darbi 4.- 6. klasei sociālajās zinībās un vēsturē, kā arī darba vērtēšanas kritēriji (snieguma līmeņu apraksti), iespējamās atbildes un norādes, kā skolēniem sagatavoties pārbaudes darbam. Darbi veidoti kā summatīvie pārbaudes darbi, kurus skolotājs var izmantot temata noslēgumā. Darbi veidoti pēc VISC un projekta „Skola 2030” izstrādāto diagnosticējošo darbu parauga un pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 747 (27.11. 2018) un to grozījumiem, kas ietverti noteikumos Nr. 476. (22.08.2023). Pārbaudes darbu saturs saskaņots ar SIA „Izdevniecība Raka” veidoto mācību materiālu komplektu, bet to var izmantot arī tie skolotāji, kas lieto citus mācību materiālus. Piedāvātos pārbaudes darbus skolotāji var izmantot tieši vai arī kā paraugu pašu izstrādātajiem pārbaudes darbiem.

Lasīt vairāk
image01

Matemātika 1. klasei. 2. daļa

132. lpp + ieliktnis ISBN 978-9984-46-470-1 Mācību grāmatai pielīdzinātā darba burtnīca izstrādāta, balstoties uz MK noteikumiem Nr. 747. (2018. gada 27. novembris) par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem, to skaitā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem caurviju prasmēs (1. pielikums), sasniedzamajiem rezultātiem matemātikas mācību jomā (6. pielikums) un VISC projekta „Skola 2030” izstrādātās mācību priekšmeta „Matemātika 1- 9 klasei” programmas parauga daļu, kas attiecināma uz 1. klases 2. mācību pusgadu. Saskaņā ar programmu darba burtnīcā ietverti uzdevumi, kas saistīti ar tematiem „Kā saskaita un atņem skaitļus, kuri lielāki nekā 10?”, „Ko nozīmē „par tik vairāk”, „par tik mazāk”?”, „Kur sastopamies ar lieliem skaitļiem?”, „Kā apraksta un veido figūras?”. Darba burtnīcas autores piedalījušās „Skola 2030” piedāvātā mācību programmas parauga un mācību materiālu veidošanā, vadījušas attiecīgos skolotāju tālākizglītības kursus. Visi uzdevumi pārbaudīti praksē.

Lasīt vairāk
image01

Latvijas un pasaules vēsture 7. klasei. Darba burtnīca

88 lpp ISBN 978-9984-46-471-8 Darba burtnīca papildina IZM apstiprināto V. Purēna mācību grāmatu Latvijas un pasaules vēsture 7. klasei” (ISBN 978-9984-46-419-0). Burtnīcā ievietoti dažādas grūtības pakāpes uzdevumi, sagataves atgādnēm (tajās skolēni var apkopot būtiskākos faktus un atziņas no katra temata) un sagataves laika līnijām. Komplekts veidots, balstoties uz MK noteikumos Nr.747 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”(27.11.2018) noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem caurviju prasmēs (minēto noteikumu 1.pielikums) un sasniedzamajiem rezultātiem sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā (minēto noteikumu 3. pielikums). Burtnīcā ievietotos uzdevumus var iedalīt divās grupās. Daļa no tiem attīsta skolēnu prasmi daudzveidīgi izmantot mācību grāmatas tekstu (gan faktu, gan viedokļu atrašanai un sistematizēšanai) , daļa- prasmes analizēt, vērtēt un prognozēt. Uzdevumus skolēni var pildīt individuāli, bet laiku pa laikam skolotājam ieteicams to darīt kopā skolēniem vai nu frontāli vai grupu darbā. Burtnīcā atrodamie uzdevumi var kalpot arī kā ideju avots skolotājam savu uzdevumu veidošanā.

Lasīt vairāk
image01

Kas tur būs?

Kas tur būs? 92 lpp ISMN 979-0-9005098-5-7 Krājumā apkopotas autores sacerētās dziesmas, kas piemērotas pirmsskolas un sākumskolas bērniem un papildinātas ar ieteikumiem kustību rotaļām. Izmantojot rotaļas, bērni mācās ar kustībām atainot dziesmu saturu, atklāt sevī un paust emocijas, pilnveido ritma izjūtu. Dziesmu saturs saistīts ar bērnu ikdienas dzīvi, novērojumiem dabā, pasaku pasauli. Līdz ar to tās attīsta arī vērīgumu, izpratni par dažādām norisēm, rosina fantāziju. Krājuma autorei ir darba pieredze gan mūzikas skolā, gan pirmsskolas izglītības iestādē. Viņa apguvusi arī kordiriģēšanu un mūzikas pedagoģijā ieguvusi maģistra grādu. Viņas dziesmas izdotas arī bērnu popgrupu veidotajos ierakstos. Lasītāji jau pazīst autores dziesmu krājumus „Saules staru peldvieta”, „Tāda zeme ir tikai viena”, „Krāsu dancis”.

Lasīt vairāk
image01

Sinepes patskaņu un divskaņu pantiņi

51 lpp ISBN 978-9984-46-469-5 Darba burtnīcā autore piedāvā dažāda veida materiālus, kurus darbā ar bērniem var izmatot logopēdi, pirmsskolas un sākumskolas skolotāji, kā arī vecāki, lai palīdzētu bērniem apgūt pareizu patskaņu un divskaņu izrunu. Materiāli balstīti uz pazīstamās logopēdes un zinātnieces Irēnas Miltiņas izstrādāto modelēšanas paņēmienu. Modelēšana balstās uz to, ka būtiskākie skaņu izrunas komponenti raksturoti ar vienkāršām grafiskām zīmēm. Tās atgādina bērniem, kam izrunas laikā jāpievērš uzmanība. Piemēram- kādā stāvoklī jābūt mutei un lūpām, kad jāveido skaņas vibrācija. Lai darbs būtu bērniem interesantāks, autore darbības ar modeļa zīmēm iekļāvusi zīmējumos, shēmās, dzejā, pasakā. To visu lasītājiem piedāvā grāmatas galvenā varone Sinepe. Visus materiālus autore pārbaudījusi savā praksē, strādājot Tukuma pusē. Par savu diplomdarbu skaņas “L” izrunas pilnveidē autore saņēmusi Latvijas Universitātes rektora Atzinības rakstu.

Lasīt vairāk
image01

Aktuāli

Es dzīvoju...
Cena: € 19.44
Latvijas u...
Cena: € 8,00
Bērns runā...
Cena: € 19,90
Latvijas u...
Cena: € 7,00
Pārbaudes ...
Cena: € 9,50
Matemātika...
Cena: € 14,10
Latvijas u...
Cena: € 9,00
Kas tur bū...
Cena: € 10,00
Sinepes pa...
Cena: € 9.00