• Sveicināti Izdevniecības RaKa mājas lapā!

Lejuplādēt raka katalogu

Piedāvājam grāmatu piegādi ar OMNIVA pakomātiem (tikai fiziskām personām). info pasūtīšanas kārtībai: pirkums@raka.lv

Bērni no dziesmu svētku tautas

71 lpp ISBN 978-9984-46-444-2 Krājumā apkopoti dzejojumi un krustvārdu mīklas, ar kuru palīdzību bērni var apgūt burtus. Klausoties, kā skolotājs lasa dzejojumu, bērni var mācīties atpazīt vārdus, kuros ir vajadzīgais burts. Tad paši vai ar skolotāja atbalstu var minēt mīklu- lietussargu, kurā arī apkopoti vārdi ar attiecīgo burtu. Atminot mīklu, veidojas īpaši izceltie vārdi. To atklāšana bērniem papildina spēles azartu. Dzejojumu tematika pamatā saistīta ar Latviju un tās bērniem- bērniem no dziesmu svētku tautas. Grāmatu var izmantot pirmsskolas un sākumskolas skolotāji, vecāki. Tā noderēs arī logopēdiem, lai palīdzētu bērniem atpazīt noteiktas skaņas un saistīt tās ar burtiem.

Lasīt vairāk
image01

Skani, skani patskanīti

48 lpp+ izgriežamie pielikumi 70 lapas ISBN 978-9984-46-437-4 Izdevums ir logopēdisko materiālu krājums, kas palīdz bērniem apgūt pareizu patskaņu izrunu vārdā. Autore piedāvā uzdevumus, kuros, izmantojot taktēšanas paņēmienu, bērni var identificēt vārdā īso vai garo patskani (vārda sākumā, vidū vai beigās) un vingrināt tam atbilstīgu izrunu. Pielikumā dotas spēles, kas nostiprina patskaņu identificēšana prasmi, to izrunu, pilnveido izpratni par zilbi un sasaista to ar patskaņu izrunu, vingrina redzi un dzirdi, attīsta uzmanību, uztveri un palīdz apgūt prievārdu lietošanu. Autore ir speciālās izglītības skolotāja, kas daudz strādājusi ar bērniem, kuriem ir konstatēta vājdzirdība, autisms un šķeltnes. Viņas darbavietas ir gan pirmsskolas izglītības iestādes, gan sākumskolas. Visi materiāli tapuši praktiskā darbā. Grāmata noderēs gan logopēdiem, gan pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem. To var rekomendēt vecākiem, kuru bērniem ir problēmas patskaņu apguvē.

Lasīt vairāk
image01

Blokflautas spēle iesācējiem

47 lpp ISBN 978-9984-46-431-2 Grāmatā apkopotas shēmas un nošu materiāls, kas palīdz bērniem apgūt vienu no vienkāršākajiem mūzikas instrumentiem- blokflautu. Šo instrumentu izmanto mūzikas stundās daudzās pirmsskolas mācību iestādēs un vispārizglītojošās skolās, lai palīdzētu bērniem un skolēniem apgūt mūzikas pamatus. Sākumā autore piedāvā materiālus, kuri palīdz apgūt noteikta augstuma skaņu spēli un vienkāršus skaņdarbus, kas padara skaņu apguvi interesantāku. Tālāk seko vienkārši skaņdarbi, kas aprakstīti gan tradicionālā nošu rakstā, gan shematiski. Kursa noslēgumā bērni un skolēni jau var nospēlēt samērā komplicētus skaņdarbus. Pielikumā dotas dziesmas un rotaļas, kuras var pavadīt ar blokflautas spēli. Autore ir pirmsskolas mūzikas skolotāja, kas savas materiālus pārbaudījusi praksē. Grāmatu var izmantot mūzikas skolotāji gan pirmsskolā, gan sākumskolā un pamatskolā. To var izmanto arī ģimenēs un kā pašmācības līdzekli.

Lasīt vairāk
image01

Pirmsskolas mūzikas skolotāja rokasgrāmata. III vecumposms

212 lpp ISBN 978-9984-46- 442-8 Grāmatā apkopota teorija, metodiskie materiāli un uzdevumi pirmsskolas vecuma bērniem, kas palīdz apgūt tos sasniedzamos rezultātus III vecumposmam (5-6 gadi), kuri izvirzīti noteikumos par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem (MK noteikumi Nr. 716., 21.11.2018.). Grāmatu papildina nošu pielikums, kas iegādājams atsevišķi. Visus uzdevumus autore pamato ar teorētisko materiālu, norādot uz konkrētam prasmēm, ko tie attīsta. Tāpat uzdevumu veidoti ieintegrējot tajos zināšanas, prasmes un ieradumus no dažādām mācību jomām, jo par savu mērķi autore izvirza ne tikai mūzikas iemaņu apgūšanu, bet personības attīstību kopumā. To apstiprina arī autores izmantotās teorijas. Autore ir mūzikas skolotāja, kuras pieredzi un grāmatas izmanto visā Latvijā. Grāmata ikdienā noderēs pirmsskolas skolotājiem, bet to kā vērtīgu metodisko materiālu un ideju avotu var izmantot arī sākumskolas skolotāji un vecāki.

Lasīt vairāk
image01

Krāsu dancis

113 lpp ISBN 978-9984-46-440-4 Krājumā apkopotas pirmsskolas un sākumskolas bērniem piemērotas dziesmas, rotaļas, skaņu pasakas un skaņdarbi, kas veltīti krāsām un dabas noskaņām. Autore apcer gadalaikus, izjūtas pļavā, mežā, vērojot ūdeņus un dabas mošanos. Katrs skaņdarbs vai stāsts ir attīstāms kā kustību rotaļa vai neliels uzvedums. Līdz ar to krāsas kļūst par dzīvām būtnēm, kuras var saklausīt un izjust. Autore ir mūzikas skolas un pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja. Lasītāji jau pazīst viņas dziesmu krājumus „Saules stara peldvieta” un „Tāda zeme ir tikai viena”. Autores dziesmas iekļautas arī ierakstu kolekcijās un izdotas CD. Krājuma materiāli var kļūt par pamatu interesantām nodarbībām pirmsskolā un sākumskolā, avotu uzvedumiem gan mācību iestādēs, gan mājās.

Lasīt vairāk
image01

Protu pats!

84 lpp ISBN 978-9984-46- 438-1 Mācību komplekts, kuru veido mācību grāmata un darba burtnīca, pielāgots speciālās pamatizglītības programmai ar kodu 21015911. To var izmantot arī pamatizglītības programmai ar kodu 21015811, iekļaujošai izglītībai, kā arī pirmsskolas izglītības iestādēs, lai īstenotu pirmsskolas izglītības vadlīnijās ietverto saturu. Komplektā ietvertie uzdevumi palīdz integrēti apgūt lasīšanas, skaitīšanas un pašapkalpošanās prasmes, novērot un izvērtēt dažādas dabas parādības un to ietekmi uz cilvēku. Komplektā izmantota zīmju sistēma, kas atvieglo bērniem rakstīta teksta uztveri. Komplekts balstīts uz kompetenču attīstīšanu un sasniedzamajiem rezultātiem, kas izvirzīti MK noteikumos Nr. 747. (27.11.2018.) un Nr. 716. (21.11.2018.). Komplekta autores ir ar bagātu pieredzi speciālajā izglītībā. Komplektu var izmantot arī vecāki, kuri vēlas palīdzēt pirmsskolas bērniem apgūt minētās prasmes. Aelita Žučkova, Dagnija Rubiķe

Lasīt vairāk
image01

Protu pats! Darba burtnīca

66 lpp ISBN 978-9984-46- 441-1 Darba burtnīca papildina attiecīgo mācību grāmatu. Tajā ir ievietots grafiskais materiāls, kuru, papildot ar zīmējumu, krāsojot, griežot un līmējot, bērni var izmantot, lai apgūtu lasīšanas, skaitīšanas un pašapkalpošanas prasmes, prasmes novērot un izvērtēt dažādas dabas parādības un to ietekmi uz cilvēku. Mācību komplekts ir pielāgots speciālās pamatizglītības programmai ar kodu 21015911. To var izmantot arī pamatizglītības programmai ar kodu 21015811, iekļaujošai izglītībai, kā arī pirmsskolas izglītības iestādēs, lai īstenotu pirmsskolas izglītības vadlīnijās ietverto saturu. Komplekts balstīts uz kompetenču attīstīšanu un sasniedzamajiem rezultātiem, kas izvirzīti MK noteikumos Nr. 747. (27.11.2018.) un Nr. 716. (21.11.2018.). Grāmatu var izmantot arī vecāki, kuri vēlas palīdzēt pirmsskolas bērniem apgūt minētās prasmes.

Lasīt vairāk
image01

Mazais laika skaitītājs

45 lpp ISMN 979-0-9005083-9-3 Dziesmu krājumā ietvertas pirmssskolas un sākumskolas vecuma bērniem piemērotas dziesmas, kas palīdz apgūt laika skaitīšanu. Pirmā nodaļa veltīta skaitļiem, otrā- nedēļas dienām, trešā- gada mēnešiem. Dziesmu tekstu autore Leontīne Apšeniece ir mediķe un pazīstama dzejniece, sacerējusi jau 26 bērniem domātus dzejas krājumus. Mūziku radījusi pirmsskolas mūzikas skolotāja Laila Ābola, kuras darbi ierakstīti vairākos diskos. Lasītāji jau pazīst abu kopīgi radītos dziesmus krājumus “Diesmiņas par valodiņu”, “Dziedošais alfabēts un Krāsu simfonija”, “Gadalaiku rotaļas”. “Mazais laika skaitītājs” piedāvā interesantu repertuāru gan koncertiem, gan mācību nodarbībām un muzicēšanai ģimenē. Radoši skolotāji un vecāki, izmantojot dziesmas, var veidot arī muzikālus uzvedumus svētkiem un ģimenes svinībām. Atseviški nopērkams CD, cena 5,- EUR

Lasīt vairāk
image01

Gudrīšu dziesmas

ISMN 979-0-9005083-8-6 Krājumā apkopotas izglītojošas dziesmas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem, kuras palīdz apgūt matemātiskās prasmes (atņemt un saskaitīt), iepazīt alfabētu un izprast vārdu veidošanu. Dziesmu temati ir arī pieklājība, drošība uz ielas, profesijas. Dziesmas ir melodiskas, rotaļīgas, viegli papildināmas ar kustībām un ritma rotaļām. Dziesmu autore ir diplomēta pirmsskolas skolotāja, strādā Valmierā. Lasītāji jau pazīst viņas grāmatas „Jautrie pirkstiņi”, „Jautras rotaļas kopā ar mazajiem”. „Rotaļīgas dziesmas bērniem”. Krājumu var izmantot pirmsskolas un sākumskolas skolotāji. Tas noderēs arī bērnu ansambļiem un muzicējošām ģimenēm.

Lasīt vairāk
image01

Aktuāli

Bērni no d...
Cena: € 8.00
Izziņas ce...
Cena: € 10.00
Skani, ska...
Cena: € 14.90
Blokflauta...
Cena: € 9.04
Pirmsskola...
Cena: € 15.20
Krāsu danc...
Cena: € 11.20
Protu pats...
Cena: € 8,96
Protu pats...
Cena: € 6.72
Mazais lai...
Cena: € 6,18 CD 5,-