• Sveicināti Izdevniecības RaKa mājas lapā!

Piedāvājam grāmatu piegādi ar OMNIVA pakomātiem (tikai fiziskām personām). info pasūtīšanas kārtībai: pirkums@raka.lv

Sociālās zinības un vēsture 6. klasei. Darba burtnīca

35 lpp ISBN 978-9984-46-454-1 Darba burtnīca papildina V. Purēna mācību grāmatu “Sociālās zinības un vēsture 6. klasei”. Tajā atrodami uzdevumi, kas rosina skolēnus apkopot apgūto informāciju, un materiāli radošam darbam. Komplekts veidots, balstoties uz MK noteikumos Nr.747 par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem (27.11.2018.) izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem caurviju prasmēs (minēto noteikumu 1. pielikums), kā arī sasniedzamajiem rezultātiem sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā (minēto noteikumu 3. pielikums). Atbilstīgi projektā „Skola 2030” izstrādātajam mācību priekšmeta programmas paraugam „Sociālās zinības 1.-9. klasei” 6. klasē ietverti temati „Kā veidojās Latvijas valsts?”, „Kā tiesības ir saistītas ar pienākumiem?”, „Kā plānot budžetu?”, „Kā raksturot uzņēmējdarbību?”, „Kā Latvija sadarbojas ar kaimiņvalstīm?”.

Lasīt vairāk
image01

Sociālās zinības un vēsture 6. klasei

104 lpp ISBN 978-9984- 46-451-0 Grāmata veidota, balstoties uz MK noteikumos Nr.747 par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem (27.11.2018.) izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem caurviju prasmēs (minēto noteikumu 1. pielikums), kā arī sasniedzamajiem rezultātiem sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā (minēto noteikumu 3. pielikums). Atbilstīgi projektā „Skola 2030” izstrādātajam mācību priekšmeta programmas paraugam „Sociālās zinības 1.-9. klasei” 6. klasē ietverti temati „Kā veidojās Latvijas valsts”, „Kā tiesības ir saistītas ar pienākumiem?”, „Kā plānot budžetu?”, „Kā raksturot uzņēmējdarbību?”, „Kā Latvija sadarbojas ar kaimiņvalstīm?”. Grāmatu papildina metodisks pielikums skolotājam ar mācību priekšmeta programmu 6. klasei. Grāmatu papildina arī darba burtnīca. Iepazīstot 6 . klases tematiku, skolēni uzzinās, kas ir valsts, kā demokrātiskā ceļā tapa Latvijas valsts un kā tika atjaunota tās neatkarība, gūs pirmo ieskatu tiesību jautājumos, iepazīs finanšu uzkrājumu raksturu un biznesa ideju nozīmi, kā arī starptautisko politiku.

Lasīt vairāk
image01

Bērnības ainiņas

83 lpp. ISMN 979-0-9005098-2-6 Krājumā apkopotas 40 dziesmas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem ar bērniem tuvu tematiku, kā piemēram, par pārsteigumu māmiņai, solījumiem, kāpēc vajadzīgs draugs, sniegavīru celšanu, rudeni, pavasari un dažādām rotaļām, kas ir svarīgas bērna attīstībai. Dziesmas ir melodiskas, rotaļīgas. Autore krājumu ir papildinājusi ar jautājumiem un uzdevumiem lai pārrunātu dziesmu tekstu tēmas, kā arī piedāvā kustības, lai jautrāka dziedāšana. Krājumu var izmantot pirmsskolas un sākumskolas skolotāji. Tas noderēs arī bērnu ansambļiem un muzicējošām ģimenēm.

Lasīt vairāk
image01

Pedagoģija. Pārdomas. Atziņas.

215 lpp ISBN 978-9984-46-449-7 Grāmata ir ideāls palīglīdzeklis visiem, kuri studē pedagoģiju vai strādā izglītības iestādēs, jo tajā apkopota viena no bagātākajām pedagoģiskajām pieredzēm Latvijā. Autore skaidro klasiskās teorijas, uz kurām balstās pedagoģija, atklāj galveno instrumentu pedagoga darbā- pedagoģiskās darbības modelēšanu. Tālāk tiek izklāstīti audzināšanas teorijas pamati, audzināšanas un mācību integrācija. Izklāsts noslēdzas ar mācību un zinātniskās pētniecības raksturojumu. Iepazīstot to visu, lasītājs būs sagatavots praktiskai darbībai, spēs pamatot savus darba paņēmienus un izzināt, kas ir sasniegts darbības rezultātā. Grāmata ir ļoti aktuāla, īstenojot kompetenču pieeju, jo šāda pieeja prasa no skolotāja patstāvīgu darbību, plānojot mācību procesu. Autore nepretendē uz absolūtam patiesībām, bet caur savu pieredzi aicina lasītāju uz dialogu.

Lasīt vairāk
image01

Dabaszinības 3. klasei

88 lpp ISBN 978-9984-46-448-0 Mācību grāmatai pielīdzinātā darba burtnīca izstrādāta, balstoties uz MK noteikumiem Nr. 747. (2018. gada 27. novembris) par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem, to skaitā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem caurviju prasmēs (1. pielikums Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumiem Nr. 747) un dabaszinātņu mācību jomā (5. pielikums Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumiem Nr. 747), kā arī uz VISC projekta „Skola 2030” izstrādāto mācību priekšmeta „Dabaszinības 1.-6. klasei” programmas paraugu. Pamatojoties uz tematisko plānojumu, 3. klasē ietverti temati “Kas ir kopīgs un kas ir atšķirīgs dažādām dabas teritorijām?’, “Kas ir neredzamie lauki uz Zemes”, “Kā orientēties apkārtnē?”, “No kā ir veidota Zeme”, “Kādas vielas un vielu maisījumi ir mums apkārt?”. Burtnīca veidota kā materiālu kopa, kas rosina skolēnu pētīt apkārtni un savus atklājumus apkopot grafiskās struktūrās. Burtnīcas autores, pirmsskolas skolotājas ar bagātu praktisko pieredzi, ir piedalījušās uz kompetences attīstību balstīto mācību priekšmetu standartu izstrādē un piedalās to ieviešanas procesā, strādājot ar skolotājiem.

Lasīt vairāk
image01

Sociālās zinības 3. klasei

100 lpp ISBN 978-9984-46-446-6 Grāmata veidota, balstoties uz MK noteikumos Nr.747 par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem (27.11.2018) izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem caurviju prasmēs (minēto noteikumu 1. pielikums), kā arī sasniedzamajiem rezultātiem sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā (minēto noteikumu 3. pielikums). Atbilstīgi projektā „Skola 2030” izstrādātajam mācību priekšmeta programmas paraugam „Sociālās zinības 1.-9. klasei”, 3. klasē ietverti temati „Kā atšķirt faktus un viedokļus ikdienā?”, „Kā raksturot Latviju?”, „Kā pētīt un saglabāt tradīcijas?”, „Kā pētīt, ko dara uzņēmēji?” Grāmatā ietverti materiāli, kas domāti gan skolēniem, gan skolotājam. Tā tas darīts tāpēc, lai gan skolotāji, gan vecāki varētu izprast mācību procesa mērķus un sniegtu atbalstu skolēnam. Šim nolūkam grāmatu papildina arī metodisks pielikums ar precizētu mācību programmu.

Lasīt vairāk
image01

Kukaini ragaini

51 lpp ISMN 979-0-9005098-1-9 Krājumā apkopotas autora dziesmas, kas piemērotas pirmsskolas un sākumskolas bērniem. To tematika saistīta ar dabas parādībām, notikumiem ģimenē, gadskārtu svētkiem. Autors pievērsis uzmanību tam, lai dziesmas būtu melodiskas, viegli uztveramas un atmiņā paliekošas. Autors ir mūzikas skolotājs un kordiriģents. Viņa dziesmas skanējušas daudzu kolektīvu izpildījumā. Tās plaši izmanto arī mūzikas skolotāji muzicēšanas pamatu apguvei. Krājumu var izmantot gan pirmsskolas un sākumskolas skolotāji, gan kolektīvu un radošo studiju pedagogi. Dziesmas var viegli apgūt arī muzicējot mājās.

Lasīt vairāk
image01

Sociālās zinības 9. klasei. Darba burtnīca

36 lpp ISBN 978-9984-46-447-3 Darba burtnīca papildina V. Purēna mācību grāmatu “Sociālās zinības 9. klasei”. Tajā ietverti uzdevumi gan individuālajam, gan grupu darbam. Tie mudina skolēnus apkopot un analizēt kursā ietverto informāciju, pilnveidojot kompetenci sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā. Komplekts veidots, balstoties uz MK noteikumos Nr.747 par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem (27.11.2018) izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem caurviju prasmēs (noteikumu 1. pielikums), kā arī sasniedzamajiem rezultātiem sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā (noteikumu 3. pielikums). Atbilstīgi projektā „Skola 2030” izstrādātajam mācību priekšmeta programmas paraugam „Sociālās zinības 1.-9. klasei” 9. klasē ietverti temati „Kāda ir Satversmes loma demokrātiskā valstī?”, „Kā un kādi likumi aizsargā cilvēktiesības?”, „Kā pilsoniskā līdzdalība palīdz risināt pretrunas sabiedrībā informācijas laikmetā”, „Kā ilgtspējīgi izmantot globalizācijas priekšrocības un mazināt draudus?”

Lasīt vairāk
image01

Pirmsskolas mūzikas skolotāja rokasgrāmata. Muzikālais materiāls III vecumposmam

174 lpp ISMN 979-0-9005098-0-2 Krājums papildina autores sarakstīto izdevumu “Pirmsskolas mūzikas skolotāja rokasgrāmata. III vecumposms”. Tajā apkopts daudzveidīgs muzikālais materiāls ar atšķirīgu grūtības pakāpi. Krājumu ievada artikulārās rotaļas, turpina saveicināšanās dziesmas un kanoni, skaņdarbi, kurus bērni var dziedāt un spēlēt, dažādas grūtības pakāpes dziesmas un rotaļas. Komplekts rosina daudzpusīgu bērna kompetenču attīstību kā to rosina jaunākās pirmsskolas izglītības vadlīnijas. Muzikālās prasmes savijas ar sevis un pasaules izziņu, uztveres, radošuma un domāšanas attīstību. Lasītāji pazīst autori kā praktizējošu pirmsskolas mūzikas skolotāju, vairāku mūzikas metodikai veltītu grāmatu radītāju. Grāmata noderēs gan pirmsskolas skolotājiem, kas strādā ar III vecumposma bērniem (5-6 gadi), gan vecākiem. Idejas te var smelties arī sākumskolas skolotāji.

Lasīt vairāk
image01

Aktuāli

Sociālās z...
Cena: € 6,60
Sociālās z...
Cena: € 12,00
Bērnības a...
Cena: € 9.00
Pedagoģija...
Cena: € 8.90
Dabaszinīb...
Cena: € 10.90
Sociālās z...
Cena: € 10.90
Kukaini ra...
Cena: € 7.80
Sociālās z...
Cena: € 6,60
Pirmsskola...
Cena: € 15.20