• Sveicināti Izdevniecības RaKa mājas lapā!

Piedāvājam grāmatu piegādi ar OMNIVA pakomātiem (tikai fiziskām personām). info pasūtīšanas kārtībai: pirkums@raka.lv

Dabaszinības 3. klasei

88 lpp ISBN 978-9984-46-448-0 Mācību grāmatai pielīdzinātā darba burtnīca izstrādāta, balstoties uz MK noteikumiem Nr. 747. (2018. gada 27. novembris) par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem, to skaitā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem caurviju prasmēs (1. pielikums Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumiem Nr. 747) un dabaszinātņu mācību jomā (5. pielikums Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumiem Nr. 747), kā arī uz VISC projekta „Skola 2030” izstrādāto mācību priekšmeta „Dabaszinības 1.-6. klasei” programmas paraugu. Pamatojoties uz tematisko plānojumu, 3. klasē ietverti temati “Kas ir kopīgs un kas ir atšķirīgs dažādām dabas teritorijām?’, “Kas ir neredzamie lauki uz Zemes”, “Kā orientēties apkārtnē?”, “No kā ir veidota Zeme”, “Kādas vielas un vielu maisījumi ir mums apkārt?”. Burtnīca veidota kā materiālu kopa, kas rosina skolēnu pētīt apkārtni un savus atklājumus apkopot grafiskās struktūrās. Burtnīcas autores, pirmsskolas skolotājas ar bagātu praktisko pieredzi, ir piedalījušās uz kompetences attīstību balstīto mācību priekšmetu standartu izstrādē un piedalās to ieviešanas procesā, strādājot ar skolotājiem.

Lasīt vairāk
image01

Sociālās zinības 3. klasei

100 lpp ISBN 978-9984-46-446-6 Grāmata veidota, balstoties uz MK noteikumos Nr.747 par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem (27.11.2018) izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem caurviju prasmēs (minēto noteikumu 1. pielikums), kā arī sasniedzamajiem rezultātiem sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā (minēto noteikumu 3. pielikums). Atbilstīgi projektā „Skola 2030” izstrādātajam mācību priekšmeta programmas paraugam „Sociālās zinības 1.-9. klasei”, 3. klasē ietverti temati „Kā atšķirt faktus un viedokļus ikdienā?”, „Kā raksturot Latviju?”, „Kā pētīt un saglabāt tradīcijas?”, „Kā pētīt, ko dara uzņēmēji?” Grāmatā ietverti materiāli, kas domāti gan skolēniem, gan skolotājam. Tā tas darīts tāpēc, lai gan skolotāji, gan vecāki varētu izprast mācību procesa mērķus un sniegtu atbalstu skolēnam. Šim nolūkam grāmatu papildina arī metodisks pielikums ar precizētu mācību programmu.

Lasīt vairāk
image01

Kukaini ragaini

51 lpp ISMN 979-0-9005098-1-9 Krājumā apkopotas autora dziesmas, kas piemērotas pirmsskolas un sākumskolas bērniem. To tematika saistīta ar dabas parādībām, notikumiem ģimenē, gadskārtu svētkiem. Autors pievērsis uzmanību tam, lai dziesmas būtu melodiskas, viegli uztveramas un atmiņā paliekošas. Autors ir mūzikas skolotājs un kordiriģents. Viņa dziesmas skanējušas daudzu kolektīvu izpildījumā. Tās plaši izmanto arī mūzikas skolotāji muzicēšanas pamatu apguvei. Krājumu var izmantot gan pirmsskolas un sākumskolas skolotāji, gan kolektīvu un radošo studiju pedagogi. Dziesmas var viegli apgūt arī muzicējot mājās.

Lasīt vairāk
image01

Sociālās zinības 9. klasei. Darba burtnīca

36 lpp ISBN 978-9984-46-447-3 Darba burtnīca papildina V. Purēna mācību grāmatu “Sociālās zinības 9. klasei”. Tajā ietverti uzdevumi gan individuālajam, gan grupu darbam. Tie mudina skolēnus apkopot un analizēt kursā ietverto informāciju, pilnveidojot kompetenci sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā. Komplekts veidots, balstoties uz MK noteikumos Nr.747 par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem (27.11.2018) izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem caurviju prasmēs (noteikumu 1. pielikums), kā arī sasniedzamajiem rezultātiem sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā (noteikumu 3. pielikums). Atbilstīgi projektā „Skola 2030” izstrādātajam mācību priekšmeta programmas paraugam „Sociālās zinības 1.-9. klasei” 9. klasē ietverti temati „Kāda ir Satversmes loma demokrātiskā valstī?”, „Kā un kādi likumi aizsargā cilvēktiesības?”, „Kā pilsoniskā līdzdalība palīdz risināt pretrunas sabiedrībā informācijas laikmetā”, „Kā ilgtspējīgi izmantot globalizācijas priekšrocības un mazināt draudus?”

Lasīt vairāk
image01

Pirmsskolas mūzikas skolotāja rokasgrāmata. Muzikālais materiāls III vecumposmam

174 lpp ISMN 979-0-9005098-0-2 Krājums papildina autores sarakstīto izdevumu “Pirmsskolas mūzikas skolotāja rokasgrāmata. III vecumposms”. Tajā apkopts daudzveidīgs muzikālais materiāls ar atšķirīgu grūtības pakāpi. Krājumu ievada artikulārās rotaļas, turpina saveicināšanās dziesmas un kanoni, skaņdarbi, kurus bērni var dziedāt un spēlēt, dažādas grūtības pakāpes dziesmas un rotaļas. Komplekts rosina daudzpusīgu bērna kompetenču attīstību kā to rosina jaunākās pirmsskolas izglītības vadlīnijas. Muzikālās prasmes savijas ar sevis un pasaules izziņu, uztveres, radošuma un domāšanas attīstību. Lasītāji pazīst autori kā praktizējošu pirmsskolas mūzikas skolotāju, vairāku mūzikas metodikai veltītu grāmatu radītāju. Grāmata noderēs gan pirmsskolas skolotājiem, kas strādā ar III vecumposma bērniem (5-6 gadi), gan vecākiem. Idejas te var smelties arī sākumskolas skolotāji.

Lasīt vairāk
image01

Sociālās zinības 9. klasei

116 lpp ISBN 978-9984-46-443-5 Grāmata veidota, balstoties uz MK noteikumos Nr.747 par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem (27.11.2018) izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem caurviju prasmēs (noteikumu 1. pielikums), kā arī sasniedzamajiem rezultātiem sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā (noteikumu 3. pielikums). Atbilstīgi projektā „Skola 2030” izstrādātajam mācību priekšmeta programmas paraugam „Sociālās zinības 1.-9. klasei” 9. klasē ietverti temati „Kāda ir Satversmes loma demokrātiskā valstī?”, „Kā un kādi likumi aizsargā cilvēktiesības?”, „Kā pilsoniskā līdzdalība palīdz risināt pretrunas sabiedrībā informācijas laikmetā”, „Kā ilgtspējīgi izmantot globalizācijas priekšrocības un mazināt draudus?”. Grāmatu papildina metodisks pielikums skolotājam ar precizētu mācību programmu. Lai parādītu sociālās un pilsoniskās jomas priekšmetu vienotību, grāmatā ir arī daudz materiālu, kas atklāj politiskās un tiesiskās sistēmas vēsturi pasaulē un Latvijā, kā arī globalizācijas, masu mediju un citu sociālo fenomenu izcelsmes vēsturi.

Lasīt vairāk
image01

Krāsu varavīksne

60 lpp ISBN 978-9984-46-445-9 Grāmatā apkopoti dzejoļi, zīmējumi un uzdevumi, kas rosina bērnus strādāt ar tekstu, tekstā un zīmējumā apcerēto saskatīt savā apkārtnē. Tie apkopoti pa tematiem, rosinot iepazīt dažādas dabas vides. Autores piedāvā tematus „Dārza krāsas”, „Pļavas krāsas”, „Meža krāsas”, „Ūdens krāsas”, „Debesu krāsas” un „Dzīves krāsas”. Savienojot autoru novērto, savu pieredzi un zināšanas, bērni var gan izzināt pasauli, gan attīstīt iztēli un fantāziju. Šāda kompleksa pieeja raksturīga jaunajam uz kompetences attīstību balstītajam mācību modelim. Grāmata ir piemērota darbam pirmsskolā vecākajā posmā un sākumskolā - vizuālās mākslas, latviešu valodas un sociālās zinību stundās. To var izmantot gan pedagogi, gan vecāki, lai kopā ar bērniem dotos izzinošās un reizē iztēli rosinošās klātienes un neklātienes pastaigās dabā.

Lasīt vairāk
image01

Bērni no dziesmu svētku tautas - Mīklas un dzejoļi ar alfabēta burtiem

71 lpp ISBN 978-9984-46-444-2 Krājumā apkopoti dzejojumi un krustvārdu mīklas, ar kuru palīdzību bērni var apgūt burtus. Klausoties, kā skolotājs lasa dzejojumu, bērni var mācīties atpazīt vārdus, kuros ir vajadzīgais burts. Tad paši vai ar skolotāja atbalstu var minēt mīklu- lietussargu, kurā arī apkopoti vārdi ar attiecīgo burtu. Atminot mīklu, veidojas īpaši izceltie vārdi. To atklāšana bērniem papildina spēles azartu. Dzejojumu tematika pamatā saistīta ar Latviju un tās bērniem- bērniem no dziesmu svētku tautas. Grāmatu var izmantot pirmsskolas un sākumskolas skolotāji, vecāki. Tā noderēs arī logopēdiem, lai palīdzētu bērniem atpazīt noteiktas skaņas un saistīt tās ar burtiem.

Lasīt vairāk
image01

Skani, skani patskanīti

48 lpp+ izgriežamie pielikumi 70 lapas ISBN 978-9984-46-437-4 Izdevums ir logopēdisko materiālu krājums, kas palīdz bērniem apgūt pareizu patskaņu izrunu vārdā. Autore piedāvā uzdevumus, kuros, izmantojot taktēšanas paņēmienu, bērni var identificēt vārdā īso vai garo patskani (vārda sākumā, vidū vai beigās) un vingrināt tam atbilstīgu izrunu. Pielikumā dotas spēles, kas nostiprina patskaņu identificēšana prasmi, to izrunu, pilnveido izpratni par zilbi un sasaista to ar patskaņu izrunu, vingrina redzi un dzirdi, attīsta uzmanību, uztveri un palīdz apgūt prievārdu lietošanu. Autore ir speciālās izglītības skolotāja, kas daudz strādājusi ar bērniem, kuriem ir konstatēta vājdzirdība, autisms un šķeltnes. Viņas darbavietas ir gan pirmsskolas izglītības iestādes, gan sākumskolas. Visi materiāli tapuši praktiskā darbā. Grāmata noderēs gan logopēdiem, gan pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem. To var rekomendēt vecākiem, kuru bērniem ir problēmas patskaņu apguvē.

Lasīt vairāk
image01

Aktuāli

Dabaszinīb...
Cena: € 10.90
Sociālās z...
Cena: € 10.90
Kukaini ra...
Cena: € 7.80
Sociālās z...
Cena: € 6,60
Pirmsskola...
Cena: € 15.20
Sociālās z...
Cena: € 9,90
Krāsu vara...
Cena: € 8,00
Bērni no d...
Cena: € 8.00
Izziņas ce...
Cena: € 10.00