• Sveicināti Izdevniecības RaKa mājas lapā!

Lejuplādēt raka katalogu

Piedāvājam grāmatu piegādi ar OMNIVA pakomātiem (tikai fiziskām personām). info pasūtīšanas kārtībai: pirkums@raka.lv

Sociālās zinības un vēsture 5. klasei. Darba burtnīca

44 lpp ISBN 978-9984-46-439-8 Darba burtnīca papildina attiecīgo mācību grāmatu. Tajā atrodami gan uzdevumi, kuri papildina mācību grāmatas uzdevumu klāstu, gan sagataves, kas var noderēt, pildot mācību grāmatā ietvertos uzdevumus. Mācību komplekts veidots, balstoties uz MK noteikumos Nr.747 par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem (27.11.2018.) izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem caurviju prasmēs (minēto noteikumu 1. pielikums), kā arī sasniedzamajiem rezultātiem sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā (minēto noteikumu 3. pielikums). Atbilstīgi projektā „Skola 2030” izstrādātajam mācību priekšmeta programmas paraugam „Sociālās zinības 1.-9. klasei” 5. klasē ietverti temati „Kā pētīt un saglabāt vēstures liecības?”, „Kā izzināt sava novada un tuvākās apkārtnes vēsturi?”, „Kā novērst un risināt konfliktus vietējā kopienā?”, „Kā un kāpēc palīdzēt līdzcilvēkiem?”, „Kā darbojas pašpārvalde?”.

Lasīt vairāk
image01

Sociālās zinības un vēsture 5. klasei

115 lpp ISBN 978-9984-46-434-3 Grāmata veidota, balstoties uz MK noteikumos Nr.747 par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem (27.11.2018.) izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem caurviju prasmēs (minēto noteikumu 1. pielikums), kā arī sasniedzamajiem rezultātiem sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā (minēto noteikumu 3. pielikums). Atbilstīgi projektā „Skola 2030” izstrādātajam mācību priekšmeta programmas paraugam „Sociālās zinības 1.-9. klasei” 5. klasē ietverti temati „Kā pētīt un saglabāt vēstures liecības?”, „Kā izzināt sava novada un tuvākās apkārtnes vēsturi?”, „Kā novērst un risināt konfliktus vietējā kopienā?”, „Kā un kāpēc palīdzēt līdzcilvēkiem?”, „Kā darbojas pašpārvalde?”. Grāmatu papildina metodisks pielikums skolotājam ar precizētu mācību priekšmeta programmu 5. klasei. Sekojot uz kompetences attīstību balstīto prasību izpildei, grāmatas saturs veidots tā, lai rosinātu skolēnus veikt izziņas darbības savā apkārtnē un tā teorijā apgūto papildināt ar savu pieredzi.

Lasīt vairāk
image01

Latvijas un pasaules vēsture 8. klasei

207 lpp ISBN 978-9984-46-430-5 Grāmata veidota, balstoties uz MK noteikumos Nr.747 par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem (27.11.2018) noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem caurviju prasmēs (minēto noteikumu 1. pielikums), kā arī uz sasniedzamajiem rezultātiem sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā (minēto noteikumu 3. pielikums) un projektā „Skola 2030” izstrādātā mācību priekšmeta programmas parauga „Latvijas un pasaules vēsture 7.-9. klasei” tematisko plānojumu. Atbilstīgi programmas parauga plānojumam 8. klasē ietverti temati „Atklājumu un baznīcas reformu laikmets”, „Absolūtisms”, „Hercogistu un lielvalstu varas laiks Latvijas teritorijā”, „Revolūcijas un modernizācijas” un „Latviešu nācijas veidošanās”. Grāmatu papildina metodisks pielikums skolotājam. Vadoties no kompetenču pieejas prasībām, autors centies veidot materiālus, kuri rada padziļinātu izpratni par aplūkotajām norisēm un vienlaikus skaidro tās, tā dodot iespēju skolotājam izmantot arī citus materiālus.

Lasīt vairāk
image01

Sociālās zinības 8. klasei. Darba burtnīca

48 lpp ISBN 978-9984-46-432-9 Darba burtnīca papildina attiecīgo mācību grāmatu. Abas veidotas, balstoties uz MK noteikumos Nr.747., 27.11.2018. izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem caurviju prasmēs (minēto noteikumu 1. pielikums), kā arī sasniedzamajiem rezultātiem sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā (minēto noteikumu 3. pielikums) un projektā „Skola 2030” izstrādāto mācību priekšmeta programmas paraugu „Sociālās zinības 1.-9. klasei”. Atbilstīgi programmas paraugam darba burtnīcā ietverti uzdevumi, kuri saistīti ar tematiem „Kā notiek ražošana?”, „Kā darbojas tirgus?”, „Kāda ir banku loma naudas apritē?”, „Kāpēc jāmaksā nodokļi?”. Burtnīcas autors ir sarakstījis vairākas mācību grāmatas, regulāri nodarbojas ar ekonomikas skolotāju tālākizglītību.

Lasīt vairāk
image01

Sociālās zinības 8. klasei

98 lpp ISBN 978-9984-46-425-1 Turpinot 7. klasē iesākto sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā, 8. klases mācību grāmata piedāvā uzdevumus, kas mudina skolēnus izzināt ekonomisko vidi savā apkārtnē un informāciju, kas nepieciešama, lai šo izziņu veiktu. Līdz ar to skolēns iegūst kompetenci, kas ļauj viņam plānot savu dzīvi. Grāmata veidota, balstoties uz MK noteikumos Nr.747 par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem (27.11.2018) plānotajiem sasniedzamajiem rezultātiem caurviju prasmēs (minēto noteikumu 1. pielikums), kā arī sasniedzamajiem rezultātiem sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā (minēto noteikumu 3. pielikums) un projektā „Skola 2030” izstrādātā mācību priekšmeta programmas parauga „Sociālās zinības 1.-9. klasei” tematisko plānojumu. Atbilstīgi programmas parauga plānojumam 8. klasē ietverti temati „Kā notiek ražošana”, „Kā darbojas tirgus?”, „Kāda ir banku loma naudas apritē?”, „Kāpēc jāmaksā nodokļi”. Grāmatu papildina metodisks pielikums skolotājam- precizēta mācību programma. Grāmatas autors ir sarakstījis vairākas mācību grāmatas ekonomikā. Izmantojot ievirzes, kuras sniedz šī grāmata, skolēni iepazīs ekonomikas pasauli tādu, ar kādu var saskarties ikdienā, uzzinās daudzus jēdzienus un atziņas, ar kurām operē mūsdienu ekonomisti.

Lasīt vairāk
image01

Sociālās zinības un vēsture 4. klasei. Darba burtnīca

34 lpp ISBN 978-9984-46-436-7 Darba burtnīca papildina attiecīgo mācību grāmatu. Abas veidotas, balstoties uz MK noteikumos Nr.747., 27.11.2018. izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem caurviju prasmēs (minēto noteikumu 1. pielikums), kā arī sasniedzamajiem rezultātiem sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā (minēto noteikumu 3. pielikums) un projektā „Skola 2030” izstrādāto mācību priekšmeta programmas paraugu „Sociālās zinības 1.-9. klasei”. Atbilstīgi programmas paraugam 4. klasē ietverti temati „Kā mēra laika ritējumu un noskaidro pārmaiņas tajā”, „Kā darbojas sociālās grupas dažādos laikos?”, „Kā saglabāt tradīcijas un līdzdarboties kopienā?”, „Kā kļūt lepnuma vērtiem kopienā?”, „ Kā plānot un patērēt resursus saprātīgi?”. Burtnīcas autori radījuši vairākās mācību grāmatas. Burtnīcā ietvertie materiāli ir pārbaudīti praksē.

Lasīt vairāk
image01

Sociālās zinības 7. klasei. Darba burtnīca

28 lpp ISBN 978-9984-46-433-6 Darba burtnīca papildina attiecīgo mācību grāmatu. Abas veidotas, balstoties uz MK noteikumos Nr.747., 27.11.2018. izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem caurviju prasmēs (minēto noteikumu 1. pielikums), kā arī uz sasniedzamajiem rezultātiem sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā (minēto noteikumu 3. pielikums) un projektā „Skola 2030” izstrādāto mācību priekšmeta programmas paraugu „Sociālās zinības 1.-9. klasei”. Atbilstīgi programmas paraugam darba burtnīcā ietverti uzdevumi, kuri saistīti ar tematiem „Kā pilnveidot savu personību?”, „Kā vadīt stresu?”, „Kā ģimene ietekmē identitātes veidošanos?”, „Kā plānot un sasniegt mērķi ilgtermiņā?”. Burtnīcas autore ir pedagogs, kas visus materiālus ir pārbaudījusi praksē.

Lasīt vairāk
image01

Sociālās zinības 2. klasei

96. lpp ISBN 978-9984-46-429-9 Grāmata veidota, balstoties uz MK noteikumos Nr.747 par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem (27.11.2018) izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem caurviju prasmēs (minēto noteikumu 1. pielikums), kā arī sasniedzamajiem rezultātiem sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā (minēto noteikumu 3. pielikums). Atbilstīgi projektā „Skola 2030” izstrādātajam mācību priekšmeta programmas paraugam „Sociālās zinības 1.-9. klasei”, 2. klasē ietverti temati „Kā plānot savu laiku un noteikt mērķus mācībās un vaļaspriekos?”, „Kā atšķirt to, ko gribas, no tā, ko vajag?”, „Kādi noteikumi ir sabiedriskās vietās, un kāpēc tie jāievēro?”, „Kā pētīt un raksturot savu pilsētu vai novadu?”. Grāmatā ievietotais materiāls ir domāts gan skolēniem, gan skolotājiem. Ir materiāli, kurus skolēni var lasīt un pētīt paši. Ir materiāli, kurus tie var iepazīt kopā ar skolotāju. Ir arī tādi materiāli, kas tikai palīdz skolotājam veidot stāstījumu vai izvēlēties darbības stundai. Ir izvērsti materiāli un ir ideju piedāvājumi. Grāmatu noslēdz pielikums ar mācību programmu, kas palīdz orientēties mācību mērķu izvirzīšanā. Šāds komplekss risinājums izmantots tāpēc, lai skolotājiem būtu vieglāk iepazīt jauno pieeju un mācību procesā varētu piedalīties arī vecāki.

Lasīt vairāk
image01

Gadalaiku rotaļas

56 lpp ISMN 979-0-9005083-7-9 Dziesmu krājumā ievietotas abu autoru radītās dziesmas, kas apkopotas gadalaiku ciklos. Tās pārsvarā veltītas pārmaiņām dabā, cilvēku dzīvē un arī gadalaikiem raksturīgiem svētkiem. Pēc grūtības pakāpes dziesmas ir piemērotas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Laila Ābola ir dziesmu mūzikas autore, pirmsskolas mūzikas pedagogs, strādā Kuldīgas pusē. Ar viņas dziesmām iznākušas vairākas grāmatas un diski. Leontīne Apšeniece ir dziesmu tekstu autore, mediķe un dzejniece, darbojas Rēzeknes pusē. Viņa ir 26 bērnu dzejas grāmatu, trīs muzikālu izrāžu un vairāk nekā 300 bērnu un pieaugušo dziesmu tekstu autore. Lasītāji jau pazīst abu autoru kopdarbus „Dziesmiņas par valodiņu” un „Dziedošais alfabēts un Krāsu simfonija”. Grāmata noderēs gan pirmsskolas, gan sākumskolas pedagogiem un arī ģimenēm mājas muzicēšanai un mūzikas pamatu apguvei.

Lasīt vairāk
image01

Aktuāli

Sociālās z...
Cena: € 6.60
Sociālās z...
Cena: € 10.90
Latvijas u...
Cena: € 16.90
Sociālās z...
Cena: € 6.60
Sociālās z...
Cena: € 9.40
Sociālās z...
Cena: € 4.98
Sociālās z...
Cena: € 4,45
Sociālās z...
Cena: € 9.50
Gadalaiku...
Cena: € 6.18