• Sveicināti Izdevniecības RaKa mājas lapā!

Lejuplādēt raka katalogu

Piedāvājam grāmatu piegādi ar OMNIVA pakomātiem (tikai fiziskām personām). info pasūtīšanas kārtībai: pirkums@raka.lv

Taka

116 lpp + metodiskais ieliktnis un krāsainais ieliktnis ISBN 978-9984-46-424-4 Grāmatā apkopoti mācību materiāli speciālās izglītības programmu īstenošanai un iekļaujošajai izglītībai, to skaitā programmām ar kodiem 21015911 un 21015921 Materiāli izstrādāti, balstoties uz kompetenču pieeju, kādu to paredz MK noteikumi Nr. 747 (27.11.2018.). Tos var izmantot arī pirmsskolas izglītības iestādēs. Materiāli galvenokārt vērsti uz pašapkalpošanās prasmju attīstību. Bērni iepazīst gadalaiku ritumu, tam raksturīgās pārmaiņas dabā, mācās izvēlēties dažādiem laika apstākļiem piemērotu apģērbu un nodarbes. Viņi apgūst laika skaitīšanas un dienas plānošanas pamatus, svētku saistību ar gadalaiku ritumu un svētkiem raksturīgās tradīcijas, kā arī mācās iepirkties, apmeklēt bibliotēku, teātrī, kino izmantot transportu, ievērot drošības noteikumus. Komplektu veido darba burtnīca, metodisks pielikums skolotājiem un vecākiem, krāsainais pielikums, kas nepieciešams uzdevumu veikšanai. Grāmatas autores ir skolotājas un metodiķes ar daudzgadīgu darba pieredzi speciālajā un iekļaujošajā izglītībā. Materiāli tapuši praktiski darbojoties ar bērniem. Grāmata noderēs gan pedagogiem, gan vecākiem.

Lasīt vairāk
image01

Rotaļīgas dziesmas bērniem

85 lpp ISMN 979-0-9005083-5-5-5 Krājumā apkopotas dziesmas, kas piemērotas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. To tematika ir saistīta gan ar dzīvo un nedzīvo dabu, gan ar bērnu ikdienu un mācībām. Dziesmas veidotas rotaļīgā manierē, lai rosinātu iztēli. Papildus tam autore piedāvā jautājumus. Atbildot uz tiem, bērni ir rosināti padomāt par dziesmu tekstu un mūzikas saturu, kā arī par to, kā dziedot var atklāt dziesmā ietvertos tēlus. Tas veicina bērnu patstāvīgu mācīšanos, uzlabo mūzikas un dzejas izpratni. Bērni var arī lasīt un ritmizēt dziesmu tekstus, papildināt izpildījumu ar kustībām. Dziesmu autore ir diplomēta pirmsskolas skolotāja, strādā Valmierā. Lasītāji jau pazīst viņas grāmatas „Jautrie pirkstiņi” un „Jautras rotaļas kopā ar mazajiem”. Krājumu var izmantot pirmsskolas un sākumskolas skolotāji. Tas noderēs arī muzicējošām ģimenēm un radošiem logopēdiem.

Lasīt vairāk
image01

Kaķpēdiņas

74 lpp ISMN 979-0-9005083-4-8 Krājumā apkopotas 69 autores dziesmas, kas piemērotas bērniem pirmsskolas un sākumskolas vecumā. To tematika- norises dabā, notikumi ģimenē, rotaļas un rotaļlietas, gadskārtu ierašas un tradicionālie svētki. Dažas dziesmas krājumā papildina pašas autores izdomāta rotaļas, bet citām skolotāji kopā ar bērniem var tās izdomāt paši. Dziesmu autore ir pirmsskolas mūzikas skolotāja un sociālais pedagogs no Dobeles puses, kas dziesmas raksta jau no 9 gadu vecuma. Visas dziesmas autore izmanto savās nodarbībās gan dziedāšanas, gan muzicēšanas prasmju apguvei. Lasītāju jau pazīst viņas dziesmu krājumus „Brīnumdaris”, „Mīļajam draudziņam” un „Kā tas nākas”. Grāmata noderēs nodarbībām pirmsskolā un sākumskolā, kā arī muzicēšanai mājās un mūzikas studijām.

Lasīt vairāk
image01

Veiklais bilžu burtotājs

Veiklais bilžu burtotājs. Atšifrē un izlasi tautasdziesmas 79 lpp ISBN 978-9984-46-422-0 Grāmatā apkopotas spēles, kas palīdzēs bērniem apgūt skaņas un tām atbilstīgos burtus. Bērnu uzdevums ir noteikt, kā sauc attēlā redzamo, izdalīt no nosaukuma prasīto skaņu, noteikt tai atbilstīgo burtu un tā izlasīt ar attēliem nošifrēto tautasdziesmu. Tautasdziesmas apkopotas pa gadalaikiem, bet uzdevumiem ir dažāda grūtības pakāpe. Pimajā uzdevumu kopā jānosaka pirmā vārda skaņa, otrajā kopā- trešā vārda skaņa, bet pēdējā uzdevumu kopā- tā skaņa, kas norādīta ar ciparu. Materiāls tapis darbā ar bērniem, kuriem ir skaņu uztveres traucējumi. Lasītājiem autore jau ir pazīstama ar daudziem logopēdiska satura materiāliem. Izmantojot tos, bērni var ne tikai attīstīt prasmes valodu jomā, bet arī caurviju prasmes, vadot un vērtējot savu darbību, sadarbojoties, meklējot risinājumus, vērtējot savu un citu viedokli. Izdevums noderēs logopēdiem, pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem, kā arī vecākiem, jo taustasdziesmu atšifrēšana var kļūt arī par interesantu spēli mājas viesībās.

Lasīt vairāk
image01

Dziedošais alfabēts un krāsu simfonija

Laila Ābola, Leontīne Apšeniece Dziedošais alfabēts un krāsu simfonija 78 lpp ISMN 979-0-9005083-3-1 Krājumā apkopotas autoru dziesmas, kas piemērotas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Pirmajā daļā ievietotas 34 dziesmas, kuras veltītas latviešu alfabēta burtiem. Katra no tām ietver skaņu izrunas vingrinājumus, kas palīdz bērnam identificēt burtam atbilstīgo skaņu un veidot pareizu tās izrunu. Mūzikas ritms un melodiskās intonācijas sniedz ātrāku un labāku rezultātu. Otrajā krājuma daļā apkopotas dažāda rakstura dziesmas, kuras var izmantot tēlainās domāšanas attīstībai. Leontīnu Apšenieci lasītāji pazīst kā dzejnieci un dziesmu tekstu autori. Laila Ābola ir pirmsskolas mūzikas skolotāja. Abas ir izdevušas dziesmu krājumus un savu darbu ierakstus. Izdevniecība jau laidusi klajā abu veidotās „Dziesmiņas par valodiņu”. Krājums noderēs gan pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem, gan interešu pulciņa vadītājiem. Burtiem veltītās dziesmas var izmantot arī logopēdi. Tāpat tās var noderēt mājas viesību rīkotājiem.

Lasīt vairāk
image01

Piparkūku pipari

69 lpp ISMN 979-0-9005083-2-4 Pazīstamais latviešu komponists Gunārs Freidenfelds ir guvis ievērību gan kā viens no leģendārā Rīgas Estrādes orķestra izpildīto dziesmu autoriem, gan kā Latvijas radio mūzikas redaktors un Ādažu bērnu vokālo ansambļu vadītājs. Jaunajā dziesmu krājumā atrodamas divas dziesmu kopas. Viena no tām veltīta Ziemassvētkiem un noderēs svētku pasākumos, otra- „Raibās dziesmas”- veltīta dažādiem tematiem un var noderēt gan koncertiem, gan muzikāliem uzvedumiem un mūzikas stundām. Kā vienmēr autors piedāvā patīkamas un atmiņā paliekošas melodijas, papildinātas ar humoru un fantāziju spēlēm. Dziesmas var izpildīt gan ansambļi, gan solisti. Atsevišķi nopērkami CD Raibas dziesmas 5 EUR, Ziemassvētku dziesmas 5 EUR

Lasīt vairāk
image01

PBD- mūs var atšķirt

144 lpp (150 uzdevumi) + spēle ISBN 978-9984-46-417-6 Grāmatā apkopoti didaktiskie materiāli, kas palīdz bērniem vingrināt pareizu grafiski līdzīgo burtu P,B, D uztveri. Jaunā grāmata ir papildināts izdevums, kurā ievietoti jauni vingrinājumi un grāmatai pievienota spēle. Grāmatas ievada daļā autore iepazīstina ar pētījumiem un uz to pamata izstrādāto teoriju, kas skaidro minēto burtu uztveres traucējumu cēloņus. Seko pārbaudes materiāli, lai noteiktu bērnu problēmas. Grāmatas tālāko daļu veido dažādas grūtības pakāpes vingrinājumi sākot ar tiem, kas veltīti atsevišķu burtu uztverei, turpinot ar uzdevumiem, kuros izmantotas zilbes, vārdi un teikumi. Noslēgumā autore piedāvā bērniem uzdevumus ar kļūdām savu prasmju pārbaudei, kā arī tabulu ar burtiem, kuru bērni jauc visbiežāk. Savas prasmes bērni var pārbaudīt arī ar asprātīgu spēli. Grāmata domāta logopēdiem, pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem. To var izmantot arī vecāki, kas vēlas sniegt atbalstu savam bērnam.

Lasīt vairāk
image01

Latvijas un pasaules vēsture 7. klasei

196 lpp ISBN 978-9984-46-419-0 Grāmata veidota, pamatojoties uz MK noteikumos Nr. 747. par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā (minēto noteikumu 3. pielikums) un sasniedzamajiem rezultātiem caurviju prasmēs (minēto noteikumu 1. pielikums), kā arī izmantojot projektā “Skola 2030” izstrādātā mācību priekšmeta programmas parauga “Latvijas un pasaules vēsture 7.- 9. klasei” tematisko plānojumu. Atbilstīgi programmas parauga tematiskajam plānojumam, 7. klases kursā ietverti temati “Sabiedrība aizvēsturē”, “Pirmās civilizācijas”, “Antīkās pasaules sasniegumi”, “Kristīgās un islāma pasaules rašanās”, “Sabiedrība viduslaikos”, “Krusta kari un Livonija”. Grāmatu papildina pielikums skolotājam ar precizētu mācību programmu. Grāmatā apkopoti izziņas materiāli, avoti un saistībā ar caurviju prasmju attīstību grupēti uzdevumi. Papildus tam skolotājs var izmantot grāmatas materiālus, lai veidotu savus uzdevumus un rosinātu skolēnus veikt pētījumus atbilstīgi savām interesēm. Tematus noslēdz uzdevumi, kurus pildot skolēni ir rosināti dziļāk izprast jēdzienus, cēloņsakarības, laika intervālus un laika ritējumu, notikumu sinhronitāti, kā arī veidot kompleksu radošo darbu.

Lasīt vairāk
image01

Sociālās zinības un vēsture 4. klasei

96.lpp ISBN 978-9984-46-420-6 Grāmata veidota, balstoties uz MK noteikumos Nr.747. par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem (27.11.2018.) noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem caurviju prasmēs (minēto noteikumu 1. pielikums), sasniedzamajiem rezultātiem sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā (minēto noteikumu 3. pielikums). un projektā „Skola 2030” izstrādāto mācību priekšmeta programmas paraugu „Sociālās zinības 1.-9. klasei”. Atbilstīgi programmas paraugam, 4. klasē ietverti temati „Kā mēra laika ritējumu un noskaidro pārmaiņas tajā”, „Kā darbojas sociālās grupas dažādos laikos?”, „Kā saglabāt tradīcijas un līdzdarboties kopienā?”, „Kā kļūt lepnuma vērtiem kopienā?”, „ Kā plānot un patērēt resursus saprātīgi?”. Grāmatu papildina metodisks pielikums skolotājam ar precizētu mācību kursa programmu.

Lasīt vairāk
image01

Aktuāli

Taka
Cena: € 14.80
Rotaļīgas ...
Cena: € 9.90
Kaķpēdiņas
Cena: € 9.00
Saliekamat...
Cena: € 5.75
Saliekamat...
Cena: € 5.75
Veiklais b...
Cena: € 8.00
Dziedošais...
Cena: € 9.34
Piparkūku ...
Cena: € 8.60
PBD- mūs v...
Cena: € 14.80